Bezwaarschrift indienen via deze link van het omgevingsloket tot 3 december (indien u aanmeldt met de eID lezer kan het problemen geven als u Firefox als browser gebruikt. Met google chrome o.a. omzeil je dit probleem.) Pieter Struycken van de werkgroep Trage Wegen Klein-Brabant: TW Klein-Brabant...

Lees verder