Het weersverloop in het jaar 2020

April en waarschijnlijk ook mei worden in 2021 uitzonderlijk koude maanden. Emiel Van Haegenberg uit Sint-Amands houdt alles nauwkeurig bij. Hieronder de waarnemingen van 2020.Het jaar 2020 was een warm, wispelturig en droog jaar. Er kwamen ook een viertal stormen in voor. 2020 kenmerkte zich...

Lees verder

Allemaal advocaat voor het klimaat

Op 14 maart vonden in België meer dan 100 acties plaats om de Klimaatzaak te ondersteunen. Ook in Klein-Brabant kwamen op 2 plaatsen onder coronaveilige manier mensen samen. Aan het Fort van Liezele werd volgende tekst voorgelezen: Beste bewoners van dit kleine stukje planeet. Dit is een van de...

Lees verder

ABC van het klimaat

Klimaat, klimaatproblematiek, opwarming van de aarde, broeikasgassen, ….. soms zien we door het bos de bomen niet meer door alle berichtgeving en discussies hieromtrent. Hugo Van Dienderen, voormalig VRT journalist, dochter Ilse Van Dienderen en kleindochter Amber Paris schreven daarom samen dit...

Lees verder

KLIMAAN v.z.w. is een nieuwe burgerbeweging die zich inzet voor een duurzame en klimaatneutrale samenleving, zonder daarbij het sociale aspect uit het oog te verliezen.

Het was op Valentijnsdag begin dit jaar toen ik voor het eerst kennis maakte met Klimaan tijdens een samenkomst bij Transitie Vaartland. We zaten met velen rond een grote tafel in buurthuis Mozaïek. Vele mensen vanuit verschillende verenigingen waren uitgenodigd, mensen die gepassioneerd zijn door...

Lees verder

Burgerplatform voor Klimaat Klein-Brabant

Op 18 januari om 10u stipt  in Cc Ter Dilft Bornem: algemene vergadering Burgerplatform klimaat Klein-Brabant. Op de agenda: 1. Welkom 2. Rondgang in Ter Dilft en kennismaking met de infrastructuur voor de klimaatdag op 15 maart. (15’) 3. Presentatie van het intern communicatieplatform (15’) 4....

Lees verder

Het klimaat dat zijn wij

Youth for Climat geeft het niet op. Zij gaan door want het gaat over hun toekomst. Het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant laat hen niet in de steek. Kom jij ook je steun betuigen op 18 september in zaal ’t Centrum te Breendonk (Jan Hammeneckerstraat 32, 2870 Breendonk) om 19.30u? Op 20 en 27...

Lees verder

Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant

De acties van Youth For Climate zijn in Klein-Brabant niet onopgemerkt voorbijgegaan.  Dit voorjaar heeft zich dan ook een werkgroep gevormd “Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant” om de bezorgdheid van de jongeren mee te ondersteunen.  Een eerste onderzoek leerde ons dat vele...

Lees verder

Vergadering : Klimaat Burgerbeweging Klein-Brabant

Jongeren namen het initiatief om met het (lokale) beleid in dialoog te gaan.  We willen hen daarin steunen vanuit een brede burgerbeweging.  Daarvoor werken we aan een traject om zoveel mogelijk mensen te betrekken.  Wil je mee bouwen aan dit traject dan ben je welkom op de vergadering.  Voor meer...

Lees verder

Klimaat Café – 4 augustus 2019

Zondag 4 augustus Klimaat Café – Bar Baraque Youth for Climate – Klimaat-Burgerinitiatief-Klein-Brabant – ONK Jongeren van Klein-Brabant liepen het voorbije schooljaar mee in de klimaatbetogingen van Youth for Climate en namen contact op met het lokale beleid omdat ze begaan zijn...

Lees verder