Over ONK

In stilte gingen Vivianne Mertens (Repair Café, Zadenbib, LiezeleVelt), Nicolás Machado (website bouwer) en Dietlinde Wouters (filosoof, bewuste burger) aan het werk om dit platform te creëren waar we informatie kunnen delen over duurzame, ecologische, sociale en eerlijke initiatieven. Met de bedoeling om dit op organische wijze te laten groeien met inbreng vanuit verschillende organisaties, met een veelheid aan vertellers, elk met hun eigen stem vanuit hun eigen perspectief.

ONK wil een netwerkplek zijn waar verenigingen, ondernemers en particulieren die interesse hebben in, en inspanningen doen op vlak van, duurzame ecologische en sociale veerkracht en eerlijke economie elkaar kunnen vinden. Vanuit de positieve lokale dynamiek in Klein-Brabant en recente inzichten betreffende het klimaat en eindigheid van de groei in een eindige wereld, willen we meewerken aan herstel en bloei met kansen voor iedereen. In eerste instantie willen we dat doen door op deze website een overzicht te bieden van wat er al is.

Heb jij zin om mee te werken, een tekst te schrijven, fotomateriaal aan te leveren, of ken je een initiatief dat past in dit netwerk laat het ons weten

We zijn politiek onafhankelijk maar zullen op vele vlakken proberen samenwerken, ook met lokale overheden. Waar mensen elkaar ontmoeten en in dialoog gaan daar bloeien interessante nieuwe ontwikkelingen op.

Onze sponsors