OPEN BRIEF :

OPEN BRIEF :

Klimaat en biodiversiteit en het social-maatschappelijke onrecht dat ermee verbonden is. Het raakt ons allemaal diep. Deze open brief aan onze beleidsmensen is een oproep om het stuur om te gooien. We zitten nog steeds op een ramkoers exit menselijke beschaving.

Beste Burgemeester, schepenen, leden van de gemeenteraad,

Met toenemende ongerustheid heb ik als burger de voorbije zomer de nieuwsberichten over de rampen wereldwijd gehoord en gezien.  Het nieuwe rapport van het IPCC laat geen twijfel bestaan, zowel de overstromingen in ons eigen land als de bosbranden wereldwijd hebben als oorzaak onze wereldwijde CO2 uitstoot.  In de eerste plaats afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen.  Alleen sta ik daar tegenover machteloos.

U bent een van onze verkozenen en daarom belast met de taak om lokaal maatregelen te nemen.  Als burgers hebben wij allemaal weinig impact op wat er gebeurt aan de andere kant van de wereld.  En hoop ik dat leiders daar ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen.  Maar jij/jullie als onze verkozenen moeten hier ter plaatse handelen. Dat wil zeggen de regels aanpassen.  Dat is jullie taak.  En als de regels voor iedereen gelden is dat ook fair.  Bovenop de regels kan jij als bestuurder ook coöperatieve initiatieven en samenwerkingen mogelijk maken.  Bovenal wil ik erin geloven dat de verandering die nodig is ook nieuwe kansen zal scheppen om onze gemeente beter in te richten met het oog op welzijn van iedereen.

Dit moet nu gebeuren.  Anders zullen wij allemaal samen, onze kinderen, kleinkinderen en alle latere generaties er het slachtoffer van zijn.  Ik geloof dat jij net als ik daar wakker van ligt.  Toch vraag ik me af waarom er zo weinig effectief het verschil gemaakt wordt.  Onze gemeente lijkt wel het voorbeeld van de ongerichte grootschalige doorgeschoten economische koortsachtigheid die de CO2 uitstoot aanvuurt. Bij een vorig burgemeester convenant waren er nochtans mooie beloftes.  Maar de uitstoot bleef stijgen.  Jullie als bestuursleden moeten het geweer van schouder veranderen en met visie inzetten op “welzijn” in plaats van “welvaart” de twee zijn niet hetzelfde.  Op samenwerking in plaats van op individualisering.  Op groen in plaats van beton.

Daarom vind ik dat ons bestuur nu meteen krachtige maatregelen moet durven nemen.  Niet binnen 10 jaar, maar nu.  We kunnen niet langer uitstellen.  Misschien zelfs durven om beslissingen terug te draaien.  Het rapport van het IPCC toont duidelijk de veranderde omstandigheden waarmee dient rekening gehouden.  We moeten onze strategie en handelen meteen aanpassen om erger te voorkomen, en de gevolgen van de klimaatverstoring die al bezig is te verminderen en op te vangen.  Ik  besef dat sommige beslissingen eerst een beetje pijn zullen doen.  Maar als we niks doen wordt het nog veel erger.  Ik kan me niet inbeelden dat niet alle burgers daar ongerust over zijn.

Hierbij voeg ik een lijst van maatregelen die zijn geïnspireerd door het rapport van het panel van wetenschappers voor klimaat en duurzaamheid en die ik mee onderschrijf. 

Met vriendelijke groeten,

….

Bezorgde burger

Als individu onderschrijf ik de volgende maatregelen die zijn geïnspireerd door het rapport van het panel van wetenschappers voor klimaat en duurzaamheid:

 • Onmiddellijk stoppen met bijbouwen en verharden. Eventuele bouwvergunningen kunnen ingetrokken worden omwille van veranderde omstandigheden.  Neem initiatief om hele wijken en straten te isoleren door het inpakken van de bestaande bouwschil. 
 • Neem initiatief voor zuinige warmtenetten per straat.  Gemeenschappelijke verwarming is zuiniger, verplicht dit bij renovatie en bouw.
 • Neem initiatief op vlak van groene lokale energie productie.  Neem het initiatief voor lokale coöperatieven waar inwoners kunnen op intekenen.  Breng bedrijven en burgers samen rond deze opportuniteit om de krachten te bundelen en de vruchten ervan te plukken.   
 • Weer de auto uit de woonkernen.  Maak een einde aan de afhankelijkheid van een eigen auto.
 • Werk een CO2 taks uit voor wagens en vrachtwagens in eigendom. 
 • Autodelen onmiddellijk implementeren.  ( in steden vervangt 1 deelwagen nu reeds gemiddeld 8 auto’s.)  Verplicht 1 deelwagen per 8 wooneenheden als voorwaarde bij renovatie en bouwprojecten.  Bouw een deelwagenpark uit met minimum 1 deelwagen per straat.  Verdichting van de bebouwing en alternatieve vervoersmodi gaan hand in hand.
 • Openbaar vervoer verder uitbouwen.  De trein Mechelen – sint-Niklaas om de 30 minuten.  Herstel de vroegere treinverbinding Puurs – Dendermonde, en ontlast daarmee N17 en N16 die tijdens de spits overvol zitten.  Ook latere treinen zijn nodig voor wie ’s avonds terugkeert van zijn bestemming.  Frequente bussen die woonkernen verbinden met treinstations en bedrijven terreinen.
 • Straten en pleinen ontharden en vergroenen.  Ter voorkoming van hitte eiland effect en bevordering van het welzijn.
 • Geen enkele gezonde boom mag nog gekapt worden omwille van de grotere CO2 opslag capaciteit van grotere bomen.  Eventuele kapvergunningen worden ingetrokken omwille van veranderde omstandigheden.
 • Beloon burgers en bedrijven die verharding verwijderen.
 • Beloon burgers en bedrijven die bomen planten op hun gronden en deze behouden.
 • Stop de uitbouw van grote transportbedrijven en zet in op lokale productie.  Het wereldwijde transport loopt louter op fossiele brandstof en zorgt voor veel hinder.
 • Stop uitbouw van industriële landbouw die afhankelijk is van fossiele brandstoffen en die vooral inzet op dierlijke voeding.   Die daardoor beslag legt op meer land, meer water, meer co2 uitstoot en meer mestoverschotten produceert.   
 • Geef steun aan herstellandbouw en productie voor de lokale markt/gebruiker.  Beloon de landbouwer die door zijn teeltwijze diensten levert aan biodiversiteit en co2 opslag in de bodem.
 • We hebben meer (duurzame) boeren nodig help hen grond vinden, bijvoorbeeld via de bestaande coöperatie: De Landgenoten.
 • Leg water reserves aan.  Geef geen vergunning voor het oppompen van grote hoeveelheden grondwater.
 • Zet in op een duurzame coöperatieve economie die talent, veerkracht en kapitaal van lokale burgers verenigt.  Nodig hen uit om samen rond de tafel te zitten en initiatieven te ontwikkelen.  
 • Stimuleer kleinschalige lokale productie en consumptie door de inzet van een lokale alternatieve munt. 
 • Geef het voorbeeld op vlak van lekkere vegetarische voeding o.a. in openbare voorzieningen.  Zet horeca die met overtuigende lekkere vegetarische gerechten het goed voorbeeld geeft in de kijker.
 • Stimuleer hergebruik en herstellen door per wijk werkplaatsen in te richten waar samen hersteld kan worden zoals dat gebeurt in een Repair Café.  En waar gereedschap kan gebruikt en ontleend worden.  Combineer dit waar het kan met bestaande, bibliotheken, wijk huizen, of samenwoon projecten.  Versterk op die manier het sociale weefsel, hergebruik, en gedeeld gebruik.

Klik hieronder om de brief als tekstdocument te downloaden :

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Ik stem ermee in dat ONK mijn gegevens verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.