Klimaat & Mobiliteit: Critical Mass 15 september 2021

Klimaat & Mobiliteit: Critical Mass 15 september 2021

Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant, Burgerbeweging ProMobiel en Fietsersbond Klein-Brabant/Vaartland roepen op voor een Critical Mass Bike Ride op 15 september 2021 om 18.30u Dorpshart Puurs.

Wij zijn zeer bezorgd over de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan. Er is hoge nood en er moet dringend gehandeld worden. Daarom onze leuze “Wij denken globaal en handelen lokaal” .

Beleidsmaatregelen zorgen voor gedragsverandering. Mekaar op individueel vlak de schuld geven, zal niets oplossen.

Natuur en klimaat dwingen ons tot ingrijpende maatregelen die best aangenaam kunnen uitdraaien. Wie had ooit durven dromen dat de Meir in Antwerpen autovrij zou zijn? Door doortastende maatregelen te nemen verandert het menselijk gedrag. Mensen winkelen nu te voet op de Meir. Maatregelen nemen dat is de verantwoordelijkheid van het beleid. Een beleid dat door de burgers gestimuleerd wordt.

Klimaatchaos is een wereldwijd probleem. Op elk niveau moet ingegrepen worden. Ook lokaal willen we als burgers ons steentje bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Wetenschappers zijn unaniem en blijven waarschuwen:

Elk VN-klimaatrapport laat geen enkel twijfel bestaan. Wij steven af op 2 graden opwarming en meer en dit komt door uitstoot van broeikasgassen.

Wij mensen kunnen er nog iets aandoen maar dan moet op alle niveau’s gehandeld worden. De wetenschappers stellen: ”iedere minimale beperking en lokale actie kan nog een verschil maken.”

Effecten die zich aankondigen: (https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/summary- for-policymakers/)

 • De stijging van de zeespiegel gaat steeds sneller en kan tot 7 meter bedragen bij blijvende opwarming.
 • Wereldwijd wonen 680 miljoen mensen in lage kustregio’s
 • vroegere hittegolven kwamen 1 keer om de 50 jaar voor. Dat zal bij 2°C stijging 1 keer om de 4 jaar worden. Ook extreme regenval zal vaker voorkomen.
 • De huidige bosbranden en de overstromingen zijn slechts een voorbode van veel erger.

In Vlaanderen zien we ook de bui hangen:

 • Het effect op de Noordzee en het Scheldebekken zal groot zijn.
 • Verhoging van dijken is noodzakelijk en waterbufferingsgebieden moeten aangelegd worden.
 • Het hitte-eilandeffect in vele steden en gemeenten is een gevolg van de grote absorptie van warmte en zonlicht door asfalt, beton en dakhitte. Bovendien kan het regenwater niet in de bodem wegtrekken.Co2-uitstoot houdt ook verband met de manier van hoe en waar wij bouwen. De betonnering moet daarom gestopt worden. Ook het overmatig gebruik van wagens moet ingeperkt worden. Wij zijn een auto-file land geworden. Een andere mobiliteit is van groot belang. Daarom: deelwagens, beter openbaar vervoer, voorrang geven aan fietsers en voetgangers.

Het Vlaams en Belgisch beleid is allesbehalve toonaangevend maar streeft wel naar

 • Een betonshift (geen bijkomende verharding).
 • Vrijwaren van overstromingsgevoelige valleien
 • Geen woon-uitbreidingsgebieden maar hoogstens woon-inbreiding (kernvorming)
 • Herstellen van de natuurlijke dynamiek in valleigebieden
 • Meer bossen
 • Gericht op het vrijwaren van open ruimte en het versterken van waterlopen en de valleien en het creëren van natte zones.
 • Een schoorvoetend beleid gericht op een andere mobiliteit

In Puurs-Sint-Amands en Bornem zijn we nog minder ambitieus

Tijdens meerdere zogenaamde inspraakmomenten (Igemo – burgemeesterconvenant; webinars ruimte en mobiliteit; Masterplan Kalfort; RUP Poortersbossen; Echo’s van de Schelde; Samendenkers) gaven burgers en vertegenwoordigers van burgerbewegingen hun visie en legden nota’s neer. Hierop kwam nauwelijks terugkoppeling zodat we nog altijd niet weten welke de beleidskeuzes zijn.

En een visie is nodig, want:

 • Puurs-Sint-Amands zit ruim boven het gemiddelde van Vlaanderen wat de verstening en ruimtebeslag betreft. (zie Nota ivm de betonshift- stop.doc aan stuurgroep Igemo_PSA)
 • De studiebureau’s, die het beleidskader Ruimte en mobiliteit voorbereiden en die betaald worden door de gemeente, gaven de ernst van de situatie aan. Indien alles blijft zoals het is dan loopt Ruisbroek terug risico voor overstroming.
 • Overstromingen in Puurs-Sint-Amands zijn allesbehalve uitgesloten
  ( zie opinie in De Morgen https://www.demorgen.be/meningen/burgers- moeten-de-politiek-mobiliseren-om-een-krachtdadig-klimaatbeleid-te- voeren~b63f13a5/).
 • Vier jaar geleden werden door de Vlaamse regering signaalzones aangeduid met een hoog risico op wateroverlast. Ook in Kalfort komen deze voor: De Chiro-site in de Van Kerkhovenstraat; de site achter de basisschool in het Winkelveld; de site achter het Fabiolapark. Nochtans zijn er plannen om hier te bouwen. De plekken zouden perfect kunnen dienen als natuurlijke spons bij wateroverlast.
 • In Puurs-Sint-Amands zijn er buiten de signaalzones nog watergevoelige gebieden. Plannen voor bebouwing zijn er ook voor het Loutersveld (achter Merkenveld/ Konijnenstraat)
 • Het Vlaams beleid is gericht op de versterking van de structurerende waterlopen. In Puurs-Sint-Amands zijn dat de Molenbeek en de Vliet. Deze beken zijn gekoppeld aan het Scheldebekken. Waterbuffering rond deze beken is van wezenlijk belang.
 • het structuurplan 2002/2003 stelde nadrukkelijk dat de valleien van de Molenbeek en de Vliet bouwvrij moesten gehouden worden. 19 jaar later en met het voortschrijdend inzicht over de klimaatverandering is dit meer dan ooit het geval.
 • Puurs-Sint-Amands heeft verschillende en vele gemeentelijke en privé bouwinitiatieven die tegemoet komen aan de woonbehoeften van de bewoners. Door massale bouwprojecten zullen de dorpen nog meer dichtslibben. De files in de dorpskernen van Kalfort en Puurs zijn nu al niet te overzien.
 • Europa streeft naar een CO2-reductie van 55% tegen 2030. In de bespreking van het Burgemeesterconvenant in Puurs-Sint-Amands (begeleid door Igemo) hebben vele deelnemers gepleit voor een reductie van minstens 50% tegen 2030. Toch koos de gemeente voor slechts een reductie van 40%.

Conclusie : Het beleid in Puurs-Sint-Amands moet drastisch omgegooid worden.

Daarom:

 • Op de gemeentelijke gronden die in watergevoelig gebied liggen wordt niet gebouwd. Er wordt geen bouwvergunning afgeleverd voor bouwen in watergevoelige gebieden en de beekvalleien.
 • Stop alle lintbebouwing want daar vooral gebeurt de verharding en creëert men behoefte aan auto-mobiliteit.
 • -Een prioritaire inzet op andere mobiliteit: Voorrang aan fietsers door in elk dorp fietsstraten te realiseren. Systemen van fiets-en autodelen invoeren. Afgescheiden en aparte fietspaden.
 • Openbaar vervoer stimuleren gekoppeld aan een totaal fiets- en voetgangersbeleid. O.m. een halfuuregeling op de spoorlijn Mechelen – Sint-Niklaas tijdens week en weekend
 • En vanaf nu: Een beslissing van de gemeentelijke overheid: Voor elke m2 verharding door bebouwing wordt een m2 onthard voor natuur- ontwikkeling.

Om dit te onderstrepen voeren wij op een aantal punten actie tijdens onze Critical Mass op 15 september e.k.

 • protest aan Loutersveld, Chiro-site,Winkelveld: niet bouwen in signaal – en watergevoelig gebieden.
 • Fietsstraten : Zeutestraat – Beukelbaan (Puurs-Sint-Amands – Bornem)
 • Aparte fietspaden Puursesteenweg en Klein-Mechelen (Bornem)
 • Fietsstraat Hoogstraat (Puurs-Sint-Amands)
 • Afsluiten dorpshart voor autoverkeer aan beide zijden (Puurs-Sint- Amands)
 • Beton uitbreken: bijvoorbeeld de Fortbaan (Puurs-Sint-Amands)

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Ik stem ermee in dat ONK mijn gegevens verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.