Het klimaat dat zijn wij

Het klimaat dat zijn wij

Youth for Climat geeft het niet op. Zij gaan door want het gaat over hun toekomst. Het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant laat hen niet in de steek. Kom jij ook je steun betuigen op 18 september in zaal ’t Centrum te Breendonk (Jan Hammeneckerstraat 32, 2870 Breendonk) om 19.30u?

Op 20 en 27 september zijn er weer verschillende acties en betogingen gepland. Voor de jeugd kan het alvast niet dat er nog steeds geen consequent en homogeen klimaatactieplan is. Op geen enkel beleidsniveau, niet federaal maar ook niet op regionaal vlak en ook de gemeenten hinken achterop. Vlak voor de kerst in 2015, werd er internationaal afgesproken dat de opwarming tenminste onder de 2°C, maar bijvoorkeur onder de 1,5°C, moet blijven. Dit om onomkeerbare problemen te voorkomen. Daarvoor moet tegen 2030 onze gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen met 40% naar omlaag, t.o.v. het referentiejaar 1990. Daarover wordt elk jaar gerapporteerd. Het blijkt dat de CO² uitstoot in 2018 in België licht is gedaald, maar om het gestelde doel te halen ontbreekt het aan een samenhangend en ambitieus vooruitzicht. Nochtans waren er hier en daar wel goede voornemens. Zo ondertekenden verschillende burgemeesters in 2011, ook die van de Klein-Brabantse gemeenten een burgemeesterconvenant dat beloofde om de CO² uitstoot op hun grondgebied met 20% te verminderen tegen 2020. Maar, volgens een studie van de provincie gaat het nog steeds niet de goede kant op, er is zelfs een stijging 4,5% in Puurs – Sint-Amands, Bornem doet het iets minder slecht met een daling van 1,4%  Dit is absoluut niet hoopgevend. Het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant dat dit voorjaar werd gevormd om de bezorgdheid van de jongeren van de lokale afdeling van Youth for Climat mee te ondersteunen wil het alvast hier niet bij laten. Ze onderzochten verschillende publieke documenten die kunnen helpen bij een actieplan om het samen met het beleid beter te doen:
https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_12041
https://www.futureproofed.com/
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/
https://www.vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/EXTENDED_NL_17052017.pdf
https://www.klimaatpanel.be/nl
http://www.burgemeestersconvenant.be
De werkgroep gaat er ook vanuit dat het succes van een gemeentelijk klimaatbeleid mee bepaald wordt door de graad van participatie van de bevolking. Een bondig dossier met mogelijke beleidsvoorstellen werd samengesteld geïnspireerd op de onderzochte documenten. Een middel om dit doel te bereiken zou alvast een jaarlijkse klimaatdag kunnen zijn. Daarmee wordt liefst al eind 2019 gestart. Deze klimaatdag in zowel Puurs-Sint-Amands als in Bornem moet ook vertrekken vanuit de samenwerking tussen middenveld, burgers en bestuur. De verschillende gemeentebesturen werden alvast gecontacteerd om deze evenementen samen met hen op te zetten en alvast zo spoedig mogelijk hierrond samen te zitten. In de hoop dat op dergelijke manier kan gestart worden met een gemeentelijk beleid dat op transparante manier haar verregaande ambities uitspreekt en ondersteund weet door de bevolking.
Ben jij ook enthousiast over de toekomst en geloof je in samenwerking kom dan zeker op 18 september naar ’t Centrum Breendonk (Jan Hammeneckerstraat 32, 2870 Breendonk) 19.30u om samen met ons de klimaatdag voor te bereiden en/of jou steun te betuigen.

agenda:
– welkom
– voorstelling aanwezigen
– waarom een klimaatdag?
– eerste reactie gemeentebesturen
– vastleggen doelstellingen
– afspraken
– varia

Houd alvast ook de ONK agenda in het oog voor volgende data in het klimaattraject in Klein-Brabant

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Ik stem ermee in dat ONK mijn gegevens verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.