Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit in Puurs-Sint-Amands

Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit in Puurs-Sint-Amands

Naar een nieuw beleidsplan
De gemeente Puurs-Sint-Amands zocht in 2019 een onderzoeksbureau voor het opstellen van een gemeentelijk beleidsplan Ruimte en Mobiliteit. Deze opdracht kwam terecht bij een team bestaande uit Atelier Romain, Antea Group, Tridée en Endeavour. Het traject moet leiden tot een geïntegreerd beleidsplan voor ruimte en mobiliteit Puurs-Sint-Amands. De verwachte oplevering is begin 2022. Dit resultaat bevat dan een strategische visie over ruimte en mobiliteit dat dan vertaald zal worden naar meer concrete beleidskaders met acties en projecten op kortere termijn.
Ondertussen staat de wereld niet stil en ook in Puurs-Sint-Amands worden lopende projecten verder uitgerold. Zo is er het Energie- en Klimaatplan dat via Igemo tot stand kwam (zie https://www.puurs-sint-amands.be/klimaatactieplan) en dat ondertussen door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het is de bedoeling dat het resultaat hiervan wordt meegenomen in het traject van het beleidsplan. Dit moet ook gebeuren voor het resultaat van andere inputmomenten zoals #Samendenkers.

Participatie
De opdracht aan het onderzoeksteam voorziet ook in participatiemomenten waarbij de burgers van de gemeente om input gevraagd worden. Daarbij zoekt de gemeente expliciet naar denkpistes waarvoor een breed draagvlak bestaat. Het risico is dan reëel dat urgente beleidsmaatregelen niet genomen worden bij (voorlopig) gebrek aan draagvlak. Uitspraken van grondwettelijke hoven in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland (en binnenkort België?) maken duidelijk dat overheden een beleid moeten voeren op basis van wetenschappelijke inzichten en niet enkel op basis van een veranderlijke publieke opinie. Het sensibiliserend werk van zowel overheden als middenveld met burgerplatformen zoals in Klein-Brabant blijft wel uiterst belangrijk om wetenschappelijke waarheid in een draagvlak te vertalen.
Ook de definitie van participatie roept vragen op. Naast het informatieve deel van participatie blijven toch ook transparantie en argumentatie belangrijk. In een participatieproces kunnen inbreng van burgers niet naast zich neergelegd worden zonder argumentatie waarom. Ook dat zorgt voor draagvlak.

Participatiemomenten
Twee participatie-momenten hebben ondertussen plaatsgevonden.
Een eerste online webinar was de kick-off waarbij de opzet werd toegelicht. (Zie https://www.puurs-sint-amands.be/presenatie-webinar-beleidsplan-ruimte-en-mobiliteit-11-maart-2021).
Hieruit mogen we afleiden dat de gemeente haar beleid rond ruimtelijke ordening en mobiliteit wil kaderen in een visie rond klimaat en duurzaamheid.
Aan de hand van informatieve kaarten rond het huidig ruimtegebruik en gemeentelijke voorzieningen werd een helikopterzicht gegeven op de aanwezige kernen, rivieren en beekvaleien, verdichting, type bebouwing, ruimtebeslag, bereikbaarheid…
Er werd een sluier opgelicht over de ambities van de gemeente en welke demografische trends zichtbaar zijn. Met betrekking tot de klimaat kwamen verschillende uitdagingen aan bod: hittestress in bebouwde kernen, droogte, wateroverlast. En ook de effecten van groenblauwe netwerken van open ruimtes en rivieren en beken.
Uit voorgaande konden meteen een aantal uitdagingen worden vastgesteld rond o.a. bebossing, ontharding, toegankelijk groen, droogtebescherming, overstromingsbescherming, …
Het beleidskader mobiliteit kreeg een toelichting aan de hand van een overzicht van o.a. de dominante vervoersmiddelen in de gemeente waarbij duidelijk werd dat in Puurs-Sint-Amands mensen minder te voet gaan, meer de fiets nemen, minder het openbaar vervoer gebruiken en de auto meer prefereren dan het gemiddelde in Vlaanderen.

De tweede webinar op 25/3 vond plaats in de vorm van debattafels of kleinere werkgroepen waarin men peilde naar de mening van de participanten.
Uit het verslag is op te maken dat de deelnemers mee waren met de strategische insteek van het beleidsplan en dat het eigenbelang gemakkelijk werd ingeruild voor een perspectief vanuit het algemeen belang. Een andere opvallende vaststelling is de sterke klimaat-invalshoek van de opmerkingen en het gelijklopen ervan met de opmerkingen die het Burgerplatform Klimaat Klein-Brabant reeds gaf in het Igemo-proces.

Ludo

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Ik stem ermee in dat ONK mijn gegevens verwerkt in overeenstemming met haar privacybeleid.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.